Uttalande till stöd för Mapuchefolket

Mapuche är ett urfolk som lever i nuvarande Chile och Argentina. Trots att nationalstaten Chile skrivit under Urfolksdeklarationen ILO 169 pågår sedan många år rasism och ett systematiskt och extremt våld mot Mapuches. Detta har sitt ursprung i konflikter kring land, mark och vatten.
Trots att Chiles militärdiktatur avvecklades för 30 år sedan och landet skrivit under Urfolksdeklarationen ILO 169 har våldet mot mapuches bara ökat. Våldsamma polisrazzior, mord, tortyr, förföljelser och hot är vardag för stora delar av folket.
Genom att använda sig av anti-terroristlagar sitter idag ett stort antal Mapuches som politiska fångar, utan rättegångar i Chilenska fängelser.
Just nu har 27 personer ur Mapuche-folket , som sitter fängslade inlett en hungerstrejk i protestest mot militariseringen, det grova polisvåldet samt kriminaliseringen av ledare för Mapuche.
Styrelsen för Riksorganisationen Same Ätnam har skrivit ett uttalande till stöd för Mapuchefolket och deras kamp.
Här kan du läsa uttalandet >>

Svenska kyrkan vill be det samiska folket om ursäkt

Samiska rådet i Svenska kyrkan har under ett antal år arbetat med frågan om Svenska kyrkans övergrepp mot det samiska folket, och delaktighet i att försöka utplåna den samiska kulturen.
Detta arbete har enligt Svenska kyrkan har handlat om att belysa, förstå och bearbeta historien och konsekvenserna av dessa övergrepp.
Vitboken, Nomadskoleboken och syntesboken ”Samerna och Svenska kyrkan har varit en del i detta arbete. Svenska kyrkan har också varit delaktiga i arbetet med repatriering av samiska kvarlevor.
Nu planerar Svenska kyrkan att offentligt be det samiska folket om ursäkt på kyrkomötets öppnande den 5 oktober 2021 i Uppsala.
Riksorganisationen Same Ätnam är en av de samiska organisationer som bjudits in att delta i planeringen inför denna ursäkt.
Ärkebiskop Antje Jacklén bjöd den 7 oktober in till ett första möte i Luleå inför detta arbete.

För Riksorganisationen Same Ätnam är det viktigt att en ursäkt från Svenska kyrkan också omvandlas till konkreta praktiska handlingar, som bidrar till att bevara, stärka och utveckla samisk kultur, samiska språk och samisk andlighet.

Här nedan finns länkar där den som vill veta mer och ladda ner böcker och artiklar.
Svenska kyrkans Vitbok
Nomadskoleboken
Om Samiska Rådet i Svenska kyrkan
Filmer från symposium om Svenska kyrkan och samerna


Ny styrelse

Under Landsmötet år 2020 valdes Marita Granström till ordförande.
I övrigt valdes ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt nedan:

Stefan Mikaelsson (ordinarie 2 år)
Margareta Påve (ordinarie 2 år)
Veronica Ekeke (ordinarie 2 år)

Mikael Jakobsson (ordinarie 1 år)
Liz-Marie Nilsen (ordinarie 1 år)
Joakim Påve (ordinarie 1 år)

Suppleant 2 år
Inger Jansson
Theresé Hällsten

Suppleant 1 år
Mia Gustavsson
Nicolina Lundmark Hällsten

Mer information om övriga val kommer!

Ny kallelse till Landsmötet

På grund av den pågående Corona-pandemin är vi tvingade att skjuta fram Landsmötet till helgen den 13:e och 14:e juni.  
Mötet kommer att genomföras på plats i Orrestare/Örnsköldsvik.
Mötet kommer även att sändas digitalt direkt. Det kommer vara möjligt att följa med i och delta på mötet via din dator, mobil eller platta. Här hittar du mer information om detta >>
Det kommer också att vara möjligt för ombuden att rösta på distans.
Mer information om hur detta kommer att gå till, och instruktioner för de som väljer att delta i mötet på distans kommer senare.
Här hittar du kallelsen som har gått ut till alla medlemmar!
Anmälan för deltagare på plats i Orrestaare/Örnsköldsvik e-posta:
landsmote@sameatnam.se
Skriv namn, e-postadress, telefonnummer samt om du är ombud; vem du representerar och röstar för

Anmäl deltagare via videokonferens e-posta:
landsmote@sameatnam.se
Skriv namn, e-postadress, telefonnummer samt om du är ombud; vem du representerar och röstar för
Deltagande behöver anmälas senast den 1:a juni 2020. Gärna tidigare!