Stöd till våra medlemmar till slöjdkurser till våra föreningar och slöjdare

På Landsmötet år 2020 beslutades att den tidigare Slöjdfonden, skall avvecklas.
De pengar som fanns i Slöjdfonden skall istället användas till att ge stöd åt medlemsföreningar och slöjdare som vill anordna slöjdkurser.
Pengarna ansöks via en särskild blankett som mejlas ifylld till kansli@sameatnam.se 

Blankett

 

Båtresa

Bakifrån: Karl-Einar Enarsson, Anna-Maria Nårsa, Simon Wetterlund,
Ylva Gustafsson, Veronica Ekeke Kristofersdotter Inger Axiö Albinsson, 
Robert Bjurström, Margareta Påve, Anders Sebastian Svonni, Marina Wiik, 
Solveig Rutfjäll, Mikael Jakobsson, Joakim Påve, Eleonora Marsfjell Ulf Nårsa och Katrin Asplund

 

26 – 27 novembe

Möte med föreningsrepresentanter samt ledamöter i våra stiftelser.
Mötet skedde på en resa med Viking line.

Vi gick igenom lite om Same Ätnams historia.
Deltagarna rapporterade lite från sina verksamheter.

Därefter diskuterade deltagarna önskemål om vad organisationen bör fokusera på.

 2022-11-29

 

En viktig minnesdag 29 oktober 2022

Det är viktigt att genom särskilda minnesdagar uppmärksamma hur olika former av övergrepp och kränkningar har präglat Sverige och urfolket samerna. Svensk samepolitik får inte glömmas eller gömmas. Det är en del av berättelsen om Sverige.

Se första minnesdagen

2022-10-10

 

Samisk konst, slöjd och design under pandemin.

Riksorganisationen Same Ätnam ingår som part i ett projekt lett av Enheten för historia vid Luleå tekniska universitet. I projektet, som heter Pandemi i (sub)arktiska Norr ingår forskare från flera olika områden, och universitet men också Norrbottens museumPiteå museum enskilda renskötare och Same Ätnam.
Vi samlar vi in erfarenheter och upplevelser från personer som lever eller arbetar i region Norrbotten under Covid-pandemin.


Insamlingar som görs handlar om hur anhöriga till personer med demenssjukdom, den arktiska gruvindustrin, renskötseln, besöksnäringen och människor som lever nära den norska och finska gränsen har upplevt och påverkats av myndigheters restriktioner under pandemin, men också vad de gjort för att begränsa smitta och hur livet varit under pandemin.

De samiska näringarna
För Same Ätnam har det varit viktigt att också synliggöra de samiska näringarna. Då särskilt den samiska slöjden, konsten och designen. Villkoren för näringen skiljer sig mycket från andra kreativa yrken och kunskapen hos myndigheter och beslutsfattare om näringen är bristfälliga.
Ett antal intervjuer har gjorts och fler kommer att göras med samiska näringsutövare.
Genom projektet har vi också fått möjlighet att göra en större kunskapsinsamling genom en enkät. Resultatet från enkäten kan förhoppningsvis bli ett kunskapsunderlag som kan bidra till ökad förståelse och kan användas för att påverka näringens villkor.
Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis styrelse har bjudits in att vara med och ta fram frågor som särskilt berör stiftelsen.

Bidra med dina erfarenheter
För att få ett så bra och relevant material som möjligt är det viktigt att få in många svar från näringen. Mer information om projektet och vad det innebär att delta hittar du här, på Luleå tekniska universitets hemsida. Här finns också en sammanfattad information på nord- och sydsamiska.
Enkätsvaren samlas in helt anonymt och sparas med konfidentialitet. Det innebär att ingen annan än forskare i projektet kan få tillgång till och använda de insamlade intervjuerna och enkäterna. Om en forskare utifrån vill granska materialet måste de skriva på en tystnadsplikt.

Resultatet av forskningen
Resultatet av forskningen kommer att presenteras som artiklar i vetenskapliga tidskrifter och på seminarier. Same Ätnam kommer också att få tillgång till en sammanställning av materialet som vi kommer att dela med oss av till Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis styrelse för att de skall kunna använda detta i sitt utvecklingsarbete.
Vi kommer själva att använda oss av resultatet för att synliggöra de samiska kulturella- och kreativa näringarnas villkor. Och för att försöka påverka beslutsfattare och myndigheter för att förbättra näringens villkor.

2022-01-31

 

Böcker producerade av Same Ätnam

Vi kommer att sälja ut det lager med böcker vi har.
Förhoppningsvis kommer de nytta och glädje hemma hos någon som vill utöka sitt samiska bibliotek.
Böckerna kostar 75 kronor per styck porto 25 kronor per bok.
Vid köp av minst fem böcker 50 kronor per styck!
Beställ via e-post: kansli@sameatnam.se

En doft av näver och ene av Laila Johansson
Boken är en diktsamling där Laila Johansson beskriver livet och uppväxten i Glen i Jämtland och om längtan hem när hon tvingades bo på internat i nomadskolan.
Utgiven av Same Ätnam och Gáltje är 2004
Här kan du läsa mer om Laila Johansson och höra henne läsa sina dikter >>

Vårt liv – Min eallin. Mijjen jieleme. Mija viesson
Diktsamling med dikter på samiska (flera varieteter), norska och svenska
Diktare: Ella-Sylvia Blind, Pål Doj, Ailo Gaup, Hans Aslak Guttorm, Rose-Marie Huuva, Laila Jalvi, Martha Jåma, Gustav Kappfjäll, Elsa Kristoffersson, Åsa Kroik, Susanne Kuoljok- Lukkari, Rauni Magga-Lukkari, Iréne Länsman, Tomas Marainen, Britta Marakatt- Labba, Wenche Mortensen, Harriet Nordlund, Kirsti Paltto, Synnöve Persen, Lars Pirak, Sara Päiviö, MajDoris Rimpi,
Isak Saba, Ingrid Sarri, Bengt Goldodis Steggo, Andreas Stångberg, Brita Sundgren,
Anna-Stina Svakko, Stig Gælok Urheim, Paulus Utsi, Elise Walkiapää, Oskar Årén.
Utgiven av Kulturutskottet, Same Ätnam, Arvidsjaur år 1991

 2021-01-01

 

Same Ätnams slöjd på nätet

Riksorganisationen Same Ätnam har genom åren byggt upp en samling av slöjd, samt dräkter i olika områdes varieteter. Denna samling förvaltas sedan år 2019 av skogsmuseum i Lycksele.
Nu finns Same Ätnams slöjdsamling fotograferad och kommer att bli tillgänglig digitalt på Skogsmuseets hemsida.