Inbjudan till landsmöte 2018

Bissovaš riikkačoahkkin/Stuoves rijkkatjåhkanibme/Njolke laantetjåangkoe/Ordinarie landsmöte 2018

Program

Lördag 26:e maj

10.00 – 16.00 Landsmöte

19.00 Landsmötesmiddag

Söndag 27:e maj

9.00 – 11.30 Landsmöte

Plats

Hotell Östersund, Staare

Anmälan

Anmäl ert intresse att delta på landsmötet på kansli snabela sameatnam.se, så skickar vi instruktioner för anmälan och program. Ange om ni är enskild medlem eller sameföreningsrepresentant. På landsmötet kan ni delta aktivt i debatter och diskussioner om hur RSÄ ska bedriva sin verksamhet. Kallelsen kommer också att publiceras på Same Ätnams facebook-grupp samt på Facebook-sidan för medlemsföreningarnas ordförande och på webben www.sameatnam.se 

Sameföreningsmedlemmar

RSÄ står för boende, lunch och landsmötesmiddag för en representant från varje medlemsförening, samt ersätter resa upp till 1000:- mot kvitto. Intresseanmälan ska ske snarast men före 26:e april för att vara garanterad boende. Anmäl intresse före 11:e maj för att vara garanterad att delta på landsmötesmiddagen.

Enskilda medlemmar

Är varmt välkomna till landsmötet. RSÄ står för lunch. Anmäl intresse före 11:e maj för att vara garanterad att delta på landsmötesmiddagen.

Årets valärenden

Valblankett har skickats till alla medlemmar. Om ni inte har fått den, var vänligt kontakta valberedning snabela sameatnam.se.

Medlemsavgift

Vi påminner om medlemsavgift 2018 för enskilda och föreningar. Den är 75 kr för enskild medlem, 125 kr för familj och 300 kr för sameföreningar. Bankgiro 5475-4262, Sparbanken Nord. Det är numer också möjligt att swisha medlemsavgiften till 1235611983. Glöm inte att ange namn, adress och gärna e-postadress och har man bytt adress så bör man se till att lämna de nya uppgifterna. Om du har fått detta brev av misstag, kontakta kansli snabela sameatnam.se.

Ditt medlemskap är viktigt för det samiska samhället! Det ger dig som enskild medlem, eller sameförening, rätt till inflytande i frågor som rör sameföreningar, utbildning, duodji, rättigheter, kultur och pansamiska frågor. Den samiska Riksorganisationen Same Ätnam är även remissinstans för Sametinget och även gentemot Sveriges regering med departement och myndigheter. 

Kom ihåg att RSÄ måste hinna behandla medlemsbetalning och nya medlemmar inför landsmötet. Betalningar senare än två veckor före landsmötet kommer ej hinna behandlas och ej medge rösträtt under landsmöte.

Ordinarie landsmöte 2017

Bissovaš riikkačoahkkin

Stuoves rijkkatjåhkanibme

Njolke laantetjåangkoe

Ordinarie landsmöte

Tid: Lördagen den 13:e maj 2017 kl. 9.30 – 17.00

Kaffe serveras från 9.00.

Plats: Hotell Bodensia, Kungsgatan 47, 961 35 Boden

Ingen anmälan behöver göras för deltagelse i landsmötet.

Boende ordnas på egen hand för enskilda deltagare. Dock står Same Ätnam för boende och resa för en medlemföreningsrepresentant upp till två nätter på Quality Hotel Bodensia.

Landsmötesprogram 2017

Årsbokslut 2016

Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsens ärenden 2017

Tråantedeklarationen

Inbjudan till landsmöte 2016

Bissovaš riikkačoahkkin

Stuoves rijkkatjåhkanibme

Njolke laantetjåangkoe

Ordinarie landsmöte

Tid: Lördagen den 21:a maj 2016 kl. 9.30 – 17.00

Kaffe serveras från 9.00.

Plats: Ersta konferens och hotell, Clara Eckerströmsalen, Erstagatan 1K.

Ingen anmälan behöver göras för deltagelse i landsmötet.

Boende ordnas på egen hand för enskilda deltagare. Dock står Same Ätnam för boende för en medlemföreningsrepresentant upp till två nätter på Ersta hotell. Anmäl boende senast 6/5 till kansliet.

Middag erbjuds via Sameföreningen i Stockholm och anmäls senast 15/6. Kontakta kansliet för frågor kring anmälan.

Fullmakt för föreningsombud finns i menyn till vänster under ”Dokument”.

Program finner du här: Landsmötesprogram_2016

Redovisning 2015 finner du här: Årsbokslut_2015 samt Verksamhetsberattelse_2015

Inbjudan till landsmöte 2015

Bissovaš riikkačoahkkin

Stuoves rijkkatjåhkanibme

Njolke laantetjåangkoe

Ordinarie landsmöte

Inbjudan till Same Ätnams 59:e Landsmöte i Jokkmokk

Tid: Lördagen den 9:e maj 2015 kl. 9.30 – 17.00

Plats: Aulan i Samernas Utbildningscentrum.

Program: Landsmötesprogram 2015

Se också: Resultat och balansräkning 2014, Verksamhetsberättelse 2014

Dearvvuođaiguin / Varrudagáj / Heelsegh / Hälsningar

Styrelsen för Same Ätnam

Kallelse till ordinarie landsmöte 2014

Tid: Lördagen den 24:e maj 2014 kl. 12.00 – 17.00

Plats: Hotell Gamla Fängelset i Umeå, Storgatan 62.

Ingen anmälan behöver göras för deltagelse i landsmötet. De som önskar hålla hälsningsanföranden anmäler detta vid landsmötet.

Boende ordnas på egen hand.

Se program och inbjudan för mer information.

Kom gärna med valförslag! Använd valblanketten för att föreslå kandidater.

Varmt välkomna!