Alla inlägg av RSÄ

Om arbetet med en Sanningskommission

Det pågår just nu ett beredningsarbete inför inrättandet av en Sanningskommission, för att sammanställa och beskriva de övergrepp och oförrätter som ägt rum mot det samiska folket. En sådan komission kan också ge rekommendationer och föreslå åtgärder för att arbeta framåt. Åtgärderna som förhoppningsvis kan bli ett steg mot att reparera de skador som åsamkats det samiska folket och framförallt lägga grunden för en förändring av synen på samer och en ny nationell inriktning som innebär en reell och positiv förändring där diskriminering upphör!
Här kan du läsa mer om Sametingets arbete för en Sanningskommission >>

Samråd för Same Ätnams medlemmar
De öppna samråd som Sametinget planerat att genomföra som en del i arbetet inför en Sanningskommission har försenats på grund av rådande pandemi.
Marie Enoksson som är Sametingets beredande i processen kommer nu att inleda en rad digitala träffar.
Den 7 december kl 18.00 – 20.00 ordnas ett sådant möte för Same Ätnams medlemmar.
Länk till mötet fås genom anmälan till kansli@sameatnam.se
Sametinget har också tagit fram en enkät för att samla in synpunkter och erfarenheter från samer.
Här är en länk till enkäten >>
Du kan också scanna QR-koden med din mobil om du vill komma till Sametingets enkät.

En bild på QR-koden till Sametingets enkät inför Sanningskommissionen
Scanna QR-koden med mobilen för att komma till Sametingets enkät

FN firar 75 år!

Den 24 oktober 1945 trädde Förenta Nationernas (FN) stadgar i kraft. Den 24 oktober är därmed en dag som kännetecknar ett historiskt framsteg för de mänskliga rättigheterna.
Rättigheter som omfattar alla folk på jordens yta. Även om Urfolkens aktiva deltagande inte var en självklarhet från början, så har detta förändrats genom åren och idag är FN ett mycket viktigt forum för världens urfolk.
Urfolksdeklarationen, Permanent Forum och Special Rapportören om urfolks rättigheter, är i dag den naturliga inslag för alla av världens urfolk.
Same Ätnam gläds idag den 24 oktober 2020 med framgången och hyllar det framgångsrika, visionära och viktiga arbetet som FN:s urfolksdelegater och deras föregångare inom ramen för för Förenta Nationerna utfört!

Uttalande till stöd för Mapuchefolket

Mapuche är ett urfolk som lever i nuvarande Chile och Argentina. Trots att nationalstaten Chile skrivit under Urfolksdeklarationen ILO 169 pågår sedan många år rasism och ett systematiskt och extremt våld mot Mapuches. Detta har sitt ursprung i konflikter kring land, mark och vatten.
Trots att Chiles militärdiktatur avvecklades för 30 år sedan och landet skrivit under Urfolksdeklarationen ILO 169 har våldet mot mapuches bara ökat. Våldsamma polisrazzior, mord, tortyr, förföljelser och hot är vardag för stora delar av folket.
Genom att använda sig av anti-terroristlagar sitter idag ett stort antal Mapuches som politiska fångar, utan rättegångar i Chilenska fängelser.
Just nu har 27 personer ur Mapuche-folket , som sitter fängslade inlett en hungerstrejk i protestest mot militariseringen, det grova polisvåldet samt kriminaliseringen av ledare för Mapuche.
Styrelsen för Riksorganisationen Same Ätnam har skrivit ett uttalande till stöd för Mapuchefolket och deras kamp.
Här kan du läsa uttalandet >>