Alla inlägg av RSÄ

Erbjudande böcker!

Vi kommer att sälja ut det lager med böcker vi har.
Förhoppningsvis kommer de nytta och glädje hemma hos någon som vill utöka sitt samiska bibliotek.
Böckerna kostar 75 kronor per styck porto 25 kronor per bok.
Vid köp av minst fem böcker 50 kronor per styck!
Beställ via e-post: kansli@sameatnam.se

En doft av näver och ene av Laila Johansson
Boken är en diktsamling där Laila Johansson beskriver livet och uppväxten i Glen i Jämtland och om längtan hem när hon tvingades bo på internat i nomadskolan.
Utgiven av Same Ätnam och Gáltje är 2004
Här kan du läsa mer om Laila Johansson och höra henne läsa sina dikter >>

Vårt livMin eallin. Mijjen jieleme. Mija viesson
Diktsamling med dikter på samiska (flera varieteter), norska och svenska
Diktare: Ella-Sylvia Blind, Pål Doj, Ailo Gaup, Hans Aslak Guttorm, Rose-Marie Huuva, Laila Jalvi, Martha Jåma, Gustav Kappfjäll, Elsa Kristoffersson, Åsa Kroik, Susanne Kuoljok- Lukkari, Rauni Magga-Lukkari, Iréne Länsman, Tomas Marainen, Britta Marakatt- Labba, Wenche Mortensen, Harriet Nordlund, Kirsti Paltto, Synnöve Persen, Lars Pirak, Sara Päiviö, MajDoris Rimpi,
Isak Saba, Ingrid Sarri, Bengt Goldodis Steggo, Andreas Stångberg, Brita Sundgren,
Anna-Stina Svakko, Stig Gælok Urheim, Paulus Utsi, Elise Walkiapää, Oskar Årén.
Utgiven av Kulturutskottet, Same Ätnam, Arvidsjaur år 1991

Om arbetet med en Sanningskommission

Det pågår just nu ett beredningsarbete inför inrättandet av en Sanningskommission, för att sammanställa och beskriva de övergrepp och oförrätter som ägt rum mot det samiska folket. En sådan komission kan också ge rekommendationer och föreslå åtgärder för att arbeta framåt. Åtgärderna som förhoppningsvis kan bli ett steg mot att reparera de skador som åsamkats det samiska folket och framförallt lägga grunden för en förändring av synen på samer och en ny nationell inriktning som innebär en reell och positiv förändring där diskriminering upphör!
Här kan du läsa mer om Sametingets arbete för en Sanningskommission >>

Samråd för Same Ätnams medlemmar
De öppna samråd som Sametinget planerat att genomföra som en del i arbetet inför en Sanningskommission har försenats på grund av rådande pandemi.
Marie Enoksson som är Sametingets beredande i processen kommer nu att inleda en rad digitala träffar.
Den 7 december kl 18.00 – 20.00 ordnas ett sådant möte för Same Ätnams medlemmar.
Länk till mötet fås genom anmälan till kansli@sameatnam.se
Sametinget har också tagit fram en enkät för att samla in synpunkter och erfarenheter från samer.
Här är en länk till enkäten >>
Du kan också scanna QR-koden med din mobil om du vill komma till Sametingets enkät.

En bild på QR-koden till Sametingets enkät inför Sanningskommissionen
Scanna QR-koden med mobilen för att komma till Sametingets enkät