Inbjudan till landsmöte 2018

Bissovaš riikkačoahkkin/Stuoves rijkkatjåhkanibme/Njolke laantetjåangkoe/Ordinarie landsmöte 2018

Program

Lördag 26:e maj

10.00 – 16.00 Landsmöte

19.00 Landsmötesmiddag

Söndag 27:e maj

9.00 – 11.30 Landsmöte

Plats

Hotell Östersund, Staare

Anmälan

Anmäl ert intresse att delta på landsmötet på kansli snabela sameatnam.se, så skickar vi instruktioner för anmälan och program. Ange om ni är enskild medlem eller sameföreningsrepresentant. På landsmötet kan ni delta aktivt i debatter och diskussioner om hur RSÄ ska bedriva sin verksamhet. Kallelsen kommer också att publiceras på Same Ätnams facebook-grupp samt på Facebook-sidan för medlemsföreningarnas ordförande och på webben www.sameatnam.se 

Sameföreningsmedlemmar

RSÄ står för boende, lunch och landsmötesmiddag för en representant från varje medlemsförening, samt ersätter resa upp till 1000:- mot kvitto. Intresseanmälan ska ske snarast men före 26:e april för att vara garanterad boende. Anmäl intresse före 11:e maj för att vara garanterad att delta på landsmötesmiddagen.

Enskilda medlemmar

Är varmt välkomna till landsmötet. RSÄ står för lunch. Anmäl intresse före 11:e maj för att vara garanterad att delta på landsmötesmiddagen.

Årets valärenden

Valblankett har skickats till alla medlemmar. Om ni inte har fått den, var vänligt kontakta valberedning snabela sameatnam.se.

Medlemsavgift

Vi påminner om medlemsavgift 2018 för enskilda och föreningar. Den är 75 kr för enskild medlem, 125 kr för familj och 300 kr för sameföreningar. Bankgiro 5475-4262, Sparbanken Nord. Det är numer också möjligt att swisha medlemsavgiften till 1235611983. Glöm inte att ange namn, adress och gärna e-postadress och har man bytt adress så bör man se till att lämna de nya uppgifterna. Om du har fått detta brev av misstag, kontakta kansli snabela sameatnam.se.

Ditt medlemskap är viktigt för det samiska samhället! Det ger dig som enskild medlem, eller sameförening, rätt till inflytande i frågor som rör sameföreningar, utbildning, duodji, rättigheter, kultur och pansamiska frågor. Den samiska Riksorganisationen Same Ätnam är även remissinstans för Sametinget och även gentemot Sveriges regering med departement och myndigheter. 

Kom ihåg att RSÄ måste hinna behandla medlemsbetalning och nya medlemmar inför landsmötet. Betalningar senare än två veckor före landsmötet kommer ej hinna behandlas och ej medge rösträtt under landsmöte.