Kallelse till ordinarie landsmöte 2014

Tid: Lördagen den 24:e maj 2014 kl. 12.00 – 17.00

Plats: Hotell Gamla Fängelset i Umeå, Storgatan 62.

Ingen anmälan behöver göras för deltagelse i landsmötet. De som önskar hålla hälsningsanföranden anmäler detta vid landsmötet.

Boende ordnas på egen hand.

Se program och inbjudan för mer information.

Kom gärna med valförslag! Använd valblanketten för att föreslå kandidater.

Varmt välkomna!