Landsmöte on-line!

Med anledning av Covid-19 kommer det vara möjligt för Riksorganisationen Same Ätnams medlemmar att delta på Landsmötet via dator eller mobiltelefon.
Det kommer också gå att rösta utan att vara på plats fysiskt i Orrestaare/Örnsköldsvik.
Anmälningstiden till Landsmötet har också förlängts till den 7 juni.

Information och enkla instruktioner om hur deltagande och röstning kommer att gå till kommer att finnas för alla ombud och enskilda medlemmar som väljer att delta på avstånd.
Det kommer också att finnas möjlighet att prova på att koppla upp sig till ett möte on-line och även att rösta.
De medlemmar som inte vill delta aktivt på Landsmötet eller rösta är välkomna att vara med på mötet på distans och bara titta och lyssna.

Den tjänst vi kommer att använda för själva mötet är Zoom.
Och för röstning en ny svensk produkt som heter Percap.
Det kan vara bra att ladda ner båda programmen i förväg.
Länk till Zoom här >>
Länk till Percap här >>
Länk till GDPR här >> GDPR handlar om skyldighet att förvara personuppgifter säkert. Inför Landsmötet har vi gjort ett tillägg i vårt ansvarsdokument. Detta då vi behöver samla in e-post för de som vill närvara på mötet på distans, samt telefonnummer och personnummer för den som ska rösta.

I Folkhälsomyndighetens (FHM) föreskrifter och allmänna råd om allas gemensamma ansvar att förhindra spridning av Covid-19 (HSLF-FS 2020:12) finns ett särskilt avsnitt som handlar om föreningars ansvar. Om det är möjligt bör årsmöten och föreningsstämmor skjutas upp eller genomföras digitalt, samt andra möten undvikas eller genomföras digitalt.
Här hittar du Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd >>