Ny styrelse

Under Landsmötet år 2020 valdes Marita Granström till ordförande.
I övrigt valdes ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt nedan:

Stefan Mikaelsson (ordinarie 2 år)
Margareta Påve (ordinarie 2 år)
Veronica Ekeke (ordinarie 2 år)

Mikael Jakobsson (ordinarie 1 år)
Liz-Marie Nilsen (ordinarie 1 år)
Joakim Påve (ordinarie 1 år)

Suppleant 2 år
Inger Jansson
Theresé Hällsten

Suppleant 1 år
Mia Gustavsson
Nicolina Lundmark Hällsten

Mer information om övriga val kommer!