Svenska kyrkan vill be det samiska folket om ursäkt

Samiska rådet i Svenska kyrkan har under ett antal år arbetat med frågan om Svenska kyrkans övergrepp mot det samiska folket, och delaktighet i att försöka utplåna den samiska kulturen.
Detta arbete har enligt Svenska kyrkan har handlat om att belysa, förstå och bearbeta historien och konsekvenserna av dessa övergrepp.
Vitboken, Nomadskoleboken och syntesboken ”Samerna och Svenska kyrkan har varit en del i detta arbete. Svenska kyrkan har också varit delaktiga i arbetet med repatriering av samiska kvarlevor.
Nu planerar Svenska kyrkan att offentligt be det samiska folket om ursäkt på kyrkomötets öppnande den 5 oktober 2021 i Uppsala.
Riksorganisationen Same Ätnam är en av de samiska organisationer som bjudits in att delta i planeringen inför denna ursäkt.
Ärkebiskop Antje Jacklén bjöd den 7 oktober in till ett första möte i Luleå inför detta arbete.

För Riksorganisationen Same Ätnam är det viktigt att en ursäkt från Svenska kyrkan också omvandlas till konkreta praktiska handlingar, som bidrar till att bevara, stärka och utveckla samisk kultur, samiska språk och samisk andlighet.

Här nedan finns länkar där den som vill veta mer och ladda ner böcker och artiklar.
Svenska kyrkans Vitbok
Nomadskoleboken
Om Samiska Rådet i Svenska kyrkan
Filmer från symposium om Svenska kyrkan och samerna