FN firar 75 år!

Den 24 oktober 1945 trädde Förenta Nationernas (FN) stadgar i kraft. Den 24 oktober är därmed en dag som kännetecknar ett historiskt framsteg för de mänskliga rättigheterna.
Rättigheter som omfattar alla folk på jordens yta. Även om Urfolkens aktiva deltagande inte var en självklarhet från början, så har detta förändrats genom åren och idag är FN ett mycket viktigt forum för världens urfolk.
Urfolksdeklarationen, Permanent Forum och Special Rapportören om urfolks rättigheter, är i dag den naturliga inslag för alla av världens urfolk.
Same Ätnam gläds idag den 24 oktober 2020 med framgången och hyllar det framgångsrika, visionära och viktiga arbetet som FN:s urfolksdelegater och deras föregångare inom ramen för för Förenta Nationerna utfört!