Om arbetet med en Sanningskommission

Det pågår just nu ett beredningsarbete inför inrättandet av en Sanningskommission, för att sammanställa och beskriva de övergrepp och oförrätter som ägt rum mot det samiska folket. En sådan komission kan också ge rekommendationer och föreslå åtgärder för att arbeta framåt. Åtgärderna som förhoppningsvis kan bli ett steg mot att reparera de skador som åsamkats det samiska folket och framförallt lägga grunden för en förändring av synen på samer och en ny nationell inriktning som innebär en reell och positiv förändring där diskriminering upphör!
Här kan du läsa mer om Sametingets arbete för en Sanningskommission >>

Samråd för Same Ätnams medlemmar
De öppna samråd som Sametinget planerat att genomföra som en del i arbetet inför en Sanningskommission har försenats på grund av rådande pandemi.
Marie Enoksson som är Sametingets beredande i processen kommer nu att inleda en rad digitala träffar.
Den 7 december kl 18.00 – 20.00 ordnas ett sådant möte för Same Ätnams medlemmar.
Länk till mötet fås genom anmälan till kansli@sameatnam.se
Sametinget har också tagit fram en enkät för att samla in synpunkter och erfarenheter från samer.
Här är en länk till enkäten >>
Du kan också scanna QR-koden med din mobil om du vill komma till Sametingets enkät.

En bild på QR-koden till Sametingets enkät inför Sanningskommissionen
Scanna QR-koden med mobilen för att komma till Sametingets enkät