Landsmötet år 2021

Årets Landsmöte kommer att bli helt digitalt den 5 – 6 juni.
På grund av pandemin och de restriktioner som råder har Uppsala Sameförening bett att få arrangera Landsmötet år 2022 istället.
Det innebär att vi skjuter fram alla planerade fysiska landsmöten ett år, med start i Uppsala år 2022.
Vi planerar och förbereder också för att mötet skall kunna hållas helt eller delvis digitalt.
Det kommer även i år vara möjligt att rösta på distans.
Här hittar du kallelsen till 2021 års Landsmöte för Riksorganisationen Same Ätnam >>