Stöd vår verksamhet genom att bli medlem!

Medlemsavgiften är

  • 75 kronor för enskild medlem
  • 125 kronor för familj
  • 300 kronor för sameföreningar

Medlemsavgiften insätts på bankgiro 5475-4262, Sparbanken Nord.

Glöm inte att uppge namn, adress och e-postadress på inbetalningskort.