Bli medlem!

Riksorganisationen Same Ätnam är Sveriges idag äldsta riksorganisation som arbetar för det samiska civilsamhället och samiska folkets rättigheter.
Same Ätnam är en organisation som välkomnar alla samer oavsett bakgrund eller bostadsort!
Våra medlemmar är idag så väl Sameföreningar runt om i landet som enskilda samer.
Med fler medlemmar blir vi en starkare röst!

Medlemsavgifter för år 2022:
Enskilt medlemskap 100 kr
Familjemedlemskap 150 kr
Föreningsmedlemskap. 350 kr

Det går bra att Swisha in medlemsavgiften till 1233618816
Eller betala in på Riksorganisationen Same Ätnams bankgiro nr. 5475-4262
Glöm inte att uppge namn på inbetalningen!
e-posta sedan dina kontaktuppgifter till kansli@sameatnam.se