Handlingar Landsmötet

Protokoll från Landsmötet i Orrestaare (Östersund)

Program för Landsmötet

Fullmakt för ombud på Landsmötet pdf.

Fullmakt för ombud på Landsmötet doc.

Verksamhetsberättelse år 2019

bilaga 1:2 Balans och resultat

bilaga 2:2 Förtroendevalda

Revisionsberättelse

Rapporter från Rådet

Förslag till Verksamhetsplan 2021

Budget för Verksamhetsåret 2021

Förslag från styrelsen om kursbidrag

Förslag från styrelsen till om avgifter

Förslag från styrelsen rörande arvoden

Ny kallelse till Landsmötet

På grund av den pågående Corona-pandemin är vi tvingade att skjuta fram Landsmötet till helgen den 13:e och 14:e juni.  
Mötet kommer att genomföras på plats i Orrestare/Örnsköldsvik.
Mötet kommer även att sändas digitalt direkt. Det kommer vara möjligt att följa med i och delta på mötet via din dator, mobil eller platta. Här hittar du mer information om detta >>
Det kommer också att vara möjligt för ombuden att rösta på distans.
Mer information om hur detta kommer att gå till, och instruktioner för de som väljer att delta i mötet på distans kommer senare.
Här hittar du kallelsen som har gått ut till alla medlemmar!
Anmälan för deltagare på plats i Orrestaare/Örnsköldsvik e-posta:
landsmote@sameatnam.se
Skriv namn, e-postadress, telefonnummer samt om du är ombud; vem du representerar och röstar för

Anmäl deltagare via videokonferens e-posta:
landsmote@sameatnam.se
Skriv namn, e-postadress, telefonnummer samt om du är ombud; vem du representerar och röstar för
Deltagande behöver anmälas senast den 1:a juni 2020. Gärna tidigare!